dissabte, 22 de maig de 2021

Setmana del medi ambient

 LA BICICLETA, MÉS QUE UN TRANSPORTRECURSOS PER ANAR AMB BICI 


ACTIVITAT: DIBUIXEU UNA BICI AMB EL NOM DE LES DIFERENTS PARTS QUE LA FORMEN I ANOTEU ELS AVANTATGES D'USAR LA BICI:

Els beneficis de la bicicleta

Passejar en bicicleta és un esport apte per a totes les edats i comporta una despesa energètica considerable.

Si es pedaleja a un ritme mitjà, es cremen entre 300 i 600 calories per hora.

Si es pedaleja a un ritme més elevat (uns 20 km/h) es passa de les 500/600 kcal/h.

Serveix per a muscular el cor lleugerament, ventilar els pulmons i oxigenar els músculs, per tant preveu les malalties cardiovasculars.

A més, quan anem en bicicleta no aguantem el pes del nostre cos, per tant és una activitat ideal per a persones amb sobrepès, amb articulacions febles o per a aquelles que es recuperen d'una lesió o ferida.

Gràcies a la bicicleta es musculen les cuixes, els panxells i les natges, i també es treballa el tors, els braços, la part baixa de l'esquena i els abdominals, sobretot els laterals. A banda dels beneficis físics, quan un s'acostuma a anar en bicicleta s'eviten els embussos de trànsit, es respira aire fresc, s'estalvia temps i diners en combustible, i a més es segreguen endorfines.

El ciclisme no només és una activitat positiva per a la salut de les persones que el practiquen, sinó que a més és sostenible i contribueix a la conservació del medi ambient, ja que ens permet moure’ns sense impactar en la natura o el món urbà i no contamina el planeta.


FEU UN CÒMIC O UN VÍDEO SOBRE ELS AVANTATGES QUE SUPOSA  ANAR AMB BICI o també per promoure accions útils per a solucionar l'emergència climàtica que sofrim com: la reducció de la crema de combustibles fòssils i la recuperació dels ecosistemes autòctons, mitjançant el consum de productes locals, el foment del transport sostenible, l'estalvi d'energia i l'aprofitament de les renovables, especialment la solar, proposar consumir poc i residus zero, etc. 

Hi ha monstres voltant pel planeta: volen sobre el teu cap, viuen a les profunditats del mar i fins i tot s’amaguen a les clavegueres. Provoquen tempestes, assequen llacs i espanten els animals. 
Només herois mediambientals com tu poden derrotar-los! Fes-te petit activista i ajuda’ns a vèncer aquestes malvades criatures!Podeu dibuixar-lo vosaltres o utilitzar les aplicacions StoryboardPixton. Exemples:

AVANTATGES D'ANAR AMB BICI


VIATGE A L'ALBUFERAUN MÓN MILLOR

dimecres, 12 de maig de 2021

Treballem les emocions

Recordes un moment de la teua vida on hages sentit una gran emoció?

Has notat la màgia d’una abraçada quan fas les paus amb un amic? Alguna vegada has volgut amagar-te mentre notaves que et posaves roig/roja més i més? Qui no ha plorat de ràbia després d’una decepció?

La por, la tendresa, la gelosia, la felicitat... són algunes de Les petites (i grans) emocions de la vida. De vegades no són agradables, unes altres esdevenen meravelloses, però sempre fan que la vida siga emocionant i valga la pena viure-la. 

Veieu el que diuen els alumnes d'aquesta classe a la seua profe sobre les emocions i digueu també quines són les vostres emocions més habituals, les que us agraden i les que voldríeu canviar. Podeu veure una mostra ací i també consultar l'Emocionari per explicar com són les vostres emocions i il·lustrar-les:


1)Tendresa15)Vergonya29)Avorriment
2)Amor16)Inseguretat30)Il·lusió
3)Odi17)Timidesa31)Entusiasme
4)Ira18)Confusió32)Eufòria
5)Irritació19)Por33)Desànim
6)Tensió20)Sorpresa34)Decepció
7)Alleujament21)Fàstic35)Frustració
8)Serenitat22)Hostilitat36)Admiració
9)Felicitat23)Acceptació37)Gelosia
10)Alegria24)Incomprensió38)Desig
11)Tristesa25)Desemparament39)Satisfacció
12)Compassió26)Solitud40)Orgull
13)Remordiment27)Nostàlgia41)Plaer
14)Culpa28)Malenconia42)
Gratitud


El personatge que interpretaràs en l'obra de teatre té emocions. Identifica-les a partir del que diu i de com es comporta en l'obra. També descriu com anirà vestit, com parlarà i els gestos que farà. Si no has d'interpretar cap personatge, tria'n un de l'obra.

diumenge, 9 de maig de 2021

Els verbs en passat, present i futur

 ☝Consulteu ací els temps verbals i formeu frases en passat, present i futur  per contrastar les diferències entre com éreu abans, com sou ara i com us agradaria ser en el futur. Indiqueu com heu canviat físicament i en la vostra personalitat; el que us agradava abans i ara; el que voldríeu ser i fer en el futur; el millor de quan éreu xicotets, el d'ara i el que us agradaria millorar.

CLASSIFICACIÓ DELS TEMPS VERBALSEN GRUPOS: haced un cartel en canva o a mano sobre cómo era la escuela de antes, utilizando tiempos del pasado, y cómo es la escuela de ahora, utilizando el presente. Cada grup elige un tema: 
 1. mobiliario de las aulas y agrupamientos de alumnos/as;
 2. horarios, memorización, trabajos, evaluación
 3. asignaturas, libros y materiales
 4. profesorado y disciplina
 5. tipo de comida, uniformes o ropa.
Podéis consultar los siguientes artículos y preguntar a vuestros padres o abuelos

DIFERÈNCIES ENTRE VERBS EN VALENCIÀ I EN CASTELLÀ

VALENCIÀ /CASTELLÀ
 • Infinitiu: haver / haber
 • Pretèrit imperfet: cantava/ cantaba
 • 2a conjugació: -er/-re
 • Verb incoatiu en 3a conjugació: partisc / ----------------------
 • Pretèrit perfet simple: cantí (valencià central) / canté
 • Prertèrit perfet perifràstic: vaig cantar / -------
 • Pretèrit perfet compost de subjuntiu: haja anat / haya ido
 • Condicional: cantaria / cantaría
 • Pretèrit imperfet de subjuntiu: cantara o cantàs (valencià septentrional)
 • Pretèrit Plusquamperfet: havia cantat / habia cantado
 • Pretèrit Plusquamperfet de subjuntiu: haguera o hagués anat / hubiera o hubiese ido
 • Pretèrit anterior:  haguí cantt / hube cantado
 • Coordinació del participi amb l'objecte: les he comprades / las he comprado
 • Imperatiu: parleu /hablad (amb el present)

Estructura: introducció sobre el que aneu a explicar, almenys 5 diferències utilitzant verbs en diferents temps, conclusió del que era millor abans, el millor d'ara i el que milloraries en el futur.

Utilitzeu els verbs corresponents als temps verbals, com per exemple:

 • era/soc/seré
 • m'agradava/m'agradà/m'agradarà o m'agradaria
 • volia/vull/vodré o voldria
 • tenia/tinc/tindré o tindria
 • podia/puc/podré o podria
 • sabia/sé/sabré
 • coneixia/conec/coneixeria.

Utilitzeu connectors per organitzar i enllaçar les idees, com per exemple:

Per a l’inici: d’entrada, per començar, primer, primerament, en primer lloc

Per a la continuació: a continuació, tot seguit, segon, tercer…, en segon lloc, en tercer lloc

Per a l’acabament: per acabar, per últim, finalment, per finalitzar, en darrer lloc, en últim lloc, així doncs /En conclusió / En definitiva / En conseqüència /


Per referir-se a un tema anunciat: respecte a / quant a / en relació amb / pel que fa a / sobre

Per encetar un nou tema: un altre punt és / el punt següent és /  una altra qüestió a tractar és

Per continuar sobre un mateix punt: A més a més / A més / Així mateix
Com també  / Com dèiem / Continuant amb el que deia
Després / Tot seguit / També

Per distingir: D’una banda,… / De l’altra
Per un costat,… / Per l’altre,…
D’altra banda,… / Altrament,…
Al contrari / En canvi

Per introduir una explicació: És a dir / Això és / En altres paraules / En altres termes
Dit d’una altra manera / O siga/ El més important / La idea central / Convé ressaltar / Val la pena recordar / Cal insistir en/a…S’ha de tenir en compte…

Per donar detalls: Per exemple / Un bon exemple d’això és… / Com a exemple
En particular / En concret / Com ara
Posem per cas / Com a mostra /  Així

Per resumir: En resum / Resumint el més important…
En conjunt / Globalment…

Per indicar causa
perquè (+ v. indicatiu) / ja que / vist que / com que
atès que / a causa de / gràcies a / per culpa de…
Per indicar condició
Si / en cas de / a condició de / posat que
Per indicar finalitat
perquè (+ v. subjuntiu) / a fi de / per tal que / amb l’objectiu de
amb la finalitat de…
Per indicar concessió
 encara que / malgrat que / tot i que / per bé que
Per indicar conseqüència
 en conseqüència / consegüentment / per tant / de manera que / per això
 Per indicar oposició (adversatives)
 en canvi / al contrari / tanmateix / ara bé
No obstant això…/ Malgrat això…