diumenge, 6 de setembre de 2020

Programació

BENVINGUDES I BENVINGUTS AL BLOG DE l'Àmbit Lingüístic i Social de 1r d'ESO!
Curs 2020/21. IES SERPIS

Durant aquest curs ens marquem els següents objectius:Per tal d'aconseguir-los, treballarem el currículum corresponent a Geografia i Història emprant el valencià i el castellà per llegir, explicar, conversar, escriure i realitzar els projectes d'aquest curs. 

El primer projecte consistirà en decorar la vostra aula. Porteu el pròxim dia algun objecte o imatge impresa per personalitzar-la, que tinga unes mesures adequades per poder-lo penjar a una paret de l'aula o deixar-lo sobre un armari. Podria ser un pòster, una foto, un dibuix, una planta o qualsevol altre objecte no massa gran. Escriviu també una frase per penjar-la a classe on expresseu un desig que us agradaria que es complira aquest curs.

Porteu també el vostre llibre o còmic favorit per recomanar-lo als vostres companys i una cançó que us agradaria escoltar en la megafonia del centre per al canvi de classe. Presentareu la lletra de la cançó i entre tots triarem la que més ens agrade per escoltar-la la pròxima setmana.

CONTINGUTS 1r TRIMESTRE

LLENGÜES: VALENCIÀ, CASTELLÀ:

- Qüestions d’ortografia, gramàtica, sintaxi, lèxic.

- Tipologies textuals. Gèneres periodístics. Els textos descriptius, expositius i narratius.

- La realitat plurilingüe.

GEOGRAFIA I HISTÒRIA

- Continguts comuns a l’aprenentatge de Geografia i Història.

- El medi físic: El planeta Terra. Climes i paisatges. Problemes mediambientals. ODS, reciclatge i sostenibilitat

- L’evolució humana des de la prehistòria


COM TREBALLAREU?

Aquest curs us convertireu en periodistes per explicar el que passa al vostre voltant i el que descobriu mentre estudieu com és el nostre món actual i els orígens de les civilitzacions des de la prehistòria. Per tal de publicar les vostres notícies, entrevistes i reportatges crearem el canal Mèdia Serpis: amb el periòdic digital LA VEU DELS ÀMBITS i SERPIS TV.En aquest canal publicarem els projectes que anirem preparant a classe:
 • Notícies sobre medi ambient, entrevistes a un llaurador, un periodista, un activista mediambiental, etc.
 • Campanya de sensibilització mediambiental amb cartells.
 • Instal·lació de contenidors per al reciclatge de paper i plàstics.
 • Documental sobre les llengües que es parlen al Serpis.
 • Llibret turístic: comencem el viatge des del Cabanyal fins als llocs on puguem arribar recorrent l’univers.
 • Concurs de booktrailers, booktubers i videocontes sobre les lectures. 
 • Antologia de contes escrits per l’alumnat. Presentació al concurs Sambori.
 • Creació d'un hort ecològic.

On treballareu?

Portareu un portfoli o quadern d'aprenentatge, on heu de mostrar els treballs acabats i una reflexió sobre el que heu aprés i les dificultats presentades. Al final de cada treball, deixarem cinc minuts perquè expliqueu tres coses: Què he après? Què he de repassar o preguntar? En què m’he d’esforçar més?La portada del portafoli serà una breu presentació: creativa, original, amb imatges i/o vídeos i poca lletra. Podeu fer un portafoli digital en un drive on podreu adjuntar qualsevol tipus d’arxius: vídeos, àudios, imatges, textos, presentacions, documents compartits, connexió a qualsevol web o blog. El podeu fer en paper (quadern o carpeta). Començareu incloent el següent:

- Fotografia o dibuix identitari: jo, al principi de curs. Pots incorporar persones, objectes, llocs,...

- Autoretrat: les meves intel·ligències, punts forts i habilitats, punts febles (en la pàgina del taller de lectura i escriptura trobareu més indicacions sobre el que heu d'escriure al costat d'aquest símbol 🔰 )

- Mapa mental: així sóc jo, les meves preferències, amics, família, ...

- Presentació escrita: carta a la professora i els companys de classe on expliques què t'agradaria aprendre, com i quines perspectives de futur tens (estudis i futur treball)


LECTURES

Llegireu tant llibres com vulgueu i els presentareu a classe en una tertúlia literària, en un booktrailer o bé fareu de booktubers. Practicareu la lectura en veu alta amb textos de tots els gèneres: narrativa, poesia, teatre i assaig. Començarem per narrativa aquest primer trimestre amb les lectures:
 • Llegendes valencianes. Víctor Labrado. Bromera.
 • El viaje de la evolución (El joven Darwin). Vicente Muñoz Puelles
 • La ciudad al derecho y al revés.  Diwa Boateng. Voices of Future Generations International Children’s Book Series (llibres digitals)
També podreu triar-ne altres per pujar nota com:
 • Boïgues, Lourdes: La revolta d’Adam. Ed. Bullent. Possible trobada amb l’escriptora.

 • Duran, Teresa: Quinze mons, recull de contes interculturals. Ed. Graó.

 • Gisbert, Joan Manuel: El secreto del hombre muerto. Ed. Santillana, Loqueleo

 • López Bernués, Pilar: El secreto del caserón abandonado. Ed. Bruño.

 • Picó, Lliris (2015): Moisés estigues quiet, Bullent. Possible trobada amb l’escriptora.

 • Sánchez-Cutillas, Carmelina: Còmic i altres obres, fragments de Matèria de Bretanya (celebració de l’any dedicat a l’autora per l’AVL).

 • Stevenson, R.L.: L’illa del tresor (o altres obres de l'autor del fons de la biblioteca).

 • Stoker, Bram: Dràcula. Ed. Bromera.

 • Verne, Jules: Viatge al centre de la terra (o altres obres de l'autor del fons de la biblioteca: Vint mil llegües de viatge submarí, La volta al món en 80 dies, De la Terra a la Lluna, L'illa misteriosa)AVALUACIÓ

Es valorarà el treball realitzat en el portfoli i en les proves, projectes i presentacions dels treballs.

Realitzareu una rúbrica o graella d'autoavaluació per valorar el vostre treball i el que heu aprés. També valorareu el treball dels vostres companys.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE L’ÀMBIT SOCIOLINGÜÍSTIC

✔ Continguts conceptuals sòcio-històrics i competències lingüístiques: 60%

✔ Competències procedimentals i actitudinals: Activitats d’aula, participació en els projectes, lectures.
Portar el material sempre, treballar a l’aula i fer les tasques cada dia, atendre i participar. Treball cooperatiu. Quadern o portfoli: 40%

✔ Tasques voluntàries: 10%


Per fer la valoració del que heu aprés tindreu en compte quines competències heu desenvolupat:

 • CCLI: Competència comunicació lingüística.

 • CAA: Competència aprendre a aprendre.

 • SIEE: Sentit d'iniciativa i esperit emprenedor.

 • CEC: Consciència i expressions culturals.

 • CSC: Competències socials i cíviques.

 • CD: Competència digital.

 • CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

I també quines intel·ligències heu aplicat:


ACTIVITAT: Després de veure el següent vídeo, expliqueu quines són les vostres intel·ligències més importants i quines domineu menys, i ho anoteu en la vostra presentació del portfoli.

Ikaia tv capítulo 0: Inteligencias múltiples en el siglo XXI from David Fernández Graña on Vimeo.

I no oblideu: